Marc Parrot Refugi

Portada i llibret del disc “Refugi”, Marc Parrot. Fotografia de Joan Anton Mas.

ClientMúsica Global
Design, Art Direction