Marc Parrot Refugi

Portada i llibret del disc «Refugi», Marc Parrot. Fotografia de Joan Anton Mas.

ClientMúsica Global
Design, Art Direction