Llibert Fortuny Double Step

Portada i llibret del disc «Double Step», Llibert Fortuny.

ClientUniversal Music
Disseny, Direcció d'art