Llibert Fortuny Double Step

Portada i llibret del disc “Double Step”, Llibert Fortuny.

ClientUniversal Music
Disseny, Direcció d'art