L'Altre festival 2017

Imatge gràfica del Festival d’arts escèniques i Salut Mental «L’Altre Festival». Fotografia de Ramiro Elena.

ClientL'Altre Festival
Disseny, Direcció d'art