L'Altre festival 2017

Imatge gràfica del Festival d’arts escèniques i Salut Mental “L’Altre Festival”. Fotografia de Ramiro Elena.

ClientL'Altre Festival
Disseny, Direcció d'art