L'Altre festival 2015

Imatge gràfica del Festival d’arts escèniques i Salut Mental «L’Altre Festival». Fotografies de Ramiro Elena i Kati Riquelme.

ClientL'Altre Festival
Disseny, Direcció d'art