Joan Masdéu Dissabte

Portada i llibret del disc “Dissabte”, Joan Masdéu. Fotografies de Ramiro Elena i Cristina Serra.

ClientMúsica Global
Disseny, Direcció d'art