Festa del Corpus, Sitges

Imatge gràfica per la Festa del Corpus a Sitges, flors fetes de lletres.

ClientAjuntament de Sitges
Disseny, Direcció d'art