Damià Mathews

Per Poc titelles

Various posters for Per Poc puppet company

Design & Art direction /
disseny i direcció d’art

Posters designed for the puppet company Per Poc. Featured are Peter and the wolf (illustrations by Roser Capdevila), Romeo and Juliet and Joaquín el barrendero (photography by Rafa Badía)

Posters per la companyia de titelles Per Poc.
Pere i el llop (il·lustracions de la Roser Capdevila), Romeo i Julieta i Joaquim el drapaire (fotografies de Rafa Badía)

Posters para la compañía de marionetas Per Poc.
Pedro y el lobo (ilustraciones de Roser Capdevila), Romeo y Julieta yJoaquín el barrendero (fotografías de Rafa Badía)