Damià Mathews

Old bookcovers (II)

various bookcovers for Ediciones B

Graphic design /
disseny i realització

More bookcovers designed a while ago… Old work that i still like.

Més cobertes que vaig dissenyar fa temps…

Más cubiertas que diseñé hace tiempo…