Damià Mathews

Marc Parrot concert poster

“sortir per la finestra”, concert poster

Graphic design /Disseny i realització

Poster designed for musician
Marc Parrot’s latest tour.
Photography by Jordi Salinas.

Poster per l’últim espectacle del
músic Marc Parrot.
Fotografia de Jordi Salinas.

Poster para el ultimo espectáculo
del músico Marc Parrot.
Fotografía de Jordi Salinas.