Damià Mathews

Cubierta de la edición en español de El libro de Daniel, de E.L. DoctorowCubierta de la edición en español de El lago, de E.L. DoctorowCubierta de la edición en español de Homer y Langley, de E.L. DoctorowCubierta de la edición en español de Ciudad de dios, de E.L. Doctorow

E.L. Doctorow

E.L. Doctorow
Miscelánea bookcovers

Graphic design /
disseny i realització

The Miscelánea book imprint is republishing all of Doctorow’s work in Spanish, and I’m very happy to be doing the covers; included are the book of Daniel, Loon Lake (the last one published so far), Homer & Langley and The city of God.

El segell Miscelánea està reeditant tota l’obra de Doctorow, i jo estic molt orgullós i content d’anar fent les portades; El libro de Daniel, El lago (l’última publicada de moment), Homer y Langley y Ciudad de dios

El sello Miscelánea esta reeditando toda la obra de Doctorow, y yo estoy muy orgulloso de ir diseñando las portadas; El libro de Daniel, El lago (la última que se ha publicado de momento), Homer y Langley y Ciudad de dios